Alba Sverige

About

Nordisk ALBA Sverige – Allians för Läkande Berättande i Norden har som mål att utveckla och sprida kunskap, erfarenheter och metoder om muntligt berättande som läkande konst i Norden, samt att vara ett samlande nätverk för läkande berättare och andra intresserade.

Events