OPENDOEK

About

OPENDOEK is de koepelorganisatie voor het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel en wil iedereen bereiken die een passie heeft voor theater, zowel individuele kunstenaars als theatergroepen. OPENDOEK wil het veld inspireren en creëert een platform om amateurtheater te promoten en te vernieuwen. Ze wil een verbreding van het landschap verwezenlijken en verlegt de grenzen van kunstenaars, theatergroepen en podiumkunst in het algemeen. OPENDOEK staat open voor alle personen, voor alle theaterstijlen, voor alle disciplines, voor nieuwe ontwikkelingen en zet in op de hybriditeit van het theaterlandschap.

OPENDOEK heeft op dit ogenblik ongeveer 30 000 individueel aangesloten leden en ongeveer 1000 aangesloten groepen en biedt hen organisatorische en artistieke ondersteuning aan zoals verzekeringen, advies in verband met auteursrechten, de theaterbibliotheek met meer dan 15 000 theaterteksten, theatercursussen, coaching… Daarnaast stimuleert ze de creativiteit, organiseert ontmoetingen en creëert interactie via de festivals, de diverse projecten, ontmoetingsdagen… om liefhebbers en professionelen ervaring en inspiratie te laten delen met elkaar. Via JongDOEK, de uitgebreide jongerenwerking van OPENDOEK, worden jongeren gemobiliseerd en geïnspireerd om mee te werken aan het theater van de toekomst en via initiatieven en samenwerkingen spoort OPENDOEK overheden aan om amateurkunsten te steunen en een warm hart toe te dragen. Ook wordt gewerkt aan de internationalisering van amateurkunsten. In haar beleid werkt OPENDOEK met vier belangrijke parameters en toetst alle aspecten in haar werking hier op af; inclusief, divers, duurzaam en professioneel.

Events